Tu i dalej polskie czcionki ISO-8859-2

Strona AleksaP/
AleksP's Home Page

Jeszcze nie wiadomo, jaka/
Still in the making

Hi, good to see you.

The name is Aleks (that's the way they spell it in my mother tongue - Polish - which is quite lucky given all the "x" Alexes out there :-))). On IRCNet, you may find me under the nick AleksP in most cases.
 
Cześ?, ciesz? si?, ?e tu wpadasz.

Nazywam si? Aleks (wy?ej po angielsku zwracam uwag?, ?e przez "ks", a nie "x", jak masa Alexów w sieci :-))). Na IRCNet mo?esz mnie najcz?ściej znale?? z nickiem AleksP.

No có?, pewnie wypada?oby zapowiedzie?, co tu znajdziesz. Na razie (i w dającej sie przewidzie? przysz?ości) - niewiele, w?aściwie prawie nic. Teraz (koniec maja 1998) zamierzam do?o?y? tylko moje CZP (czyli odpowiedzi na cz?sto zadawane pytania - bo powtarzanie ich w kó?ko w sieci jest doś? ucią?liwe i nudne). Mo?e te?, cho? to nic pewnego, przywróc? wkrótce strony, na których - oj, g?upi ja, g?upi - rozpisywa?em si?, jak bardzo jestem szcz?śliwy.

Ok, I guess I should announce what one may expect here. Right now, i.e. at the end of May 1998 (as well as in foreseeable future) almost nothing - well, in English it simply IS nothing. I am adding my FAQ's - but they're in Polish as they aim to avoid repeating the answers to the questions I am being asked. Needless to say, answering live is annoying. Maybe one day I will add my old pages where I used to explain (one never stops being stupid) how happy I was.

..picture

Tymczasem - mam pytanie:/In the meantime, I have a question: Mezczyno-kobieta = gej? | Transgender = gay?Jasne. | Sure.
Skadze. | Now way.

Mezczyno-kobieta = gej? | Transgender = gay?

To be cntd in English one day                                                                                CZP po polsku


You are/Jesteś #

visitor to my Home Page/gościem na tej stronie!   Thanks, and hope to see you again. Dzi?ki, mam nadziej? znowu Ci? zobaczy?. :-)

Links to other sites on the Web/Po?ączenia do innych stron na WWW

Email do mnie/My email


This page hosted by

Get your own Free Home Page